۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر

خط و مشی کتابخانه بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

لینک دانلود خط و مشی کتابخانه

اهداف و خط و مشی یک کتابخانه بیمارستانی بیش از هرچیز در راستای اهداف و برنامه های سازمان متبوع خود می باشد. بنابراین خط و مشی کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به منظور تبیین معیارها و اهداف مجموعه سازی، سازماندهی منابع، ایجاد خدمات لازم برای تامین نیازها و مدیریت کتابخانه تدوین شده است. که از این طریق کتابخانه می تواند با وجود تغییرات در مدیریت و  نیروی انسانی کتابخانه و سازمان متبوع با چشم اندازی مناسب و مدون به ارائه خدمات بپردازد و از نفوذ سلیقه ها و دیدگاه های غیر اصولی افراد در امور کتابخانه جلوگیری کند. مسئول کتابخانه موظف است بر اجرای دقیق و به کارگیری این خط و مشی نظارت نموده و از طریق آن نسبت به اصلاح و برنامه ریزی خدمات کتابخانه اقدام نماید.

 • استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد و منابع علمی بیمارستان بهارلو صرفا"به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود
 • منظور از عضویت در کتابخانه ، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانه ای می باشد .

جامعه استفاده کننده از کتابخانه:

کتابخانه بالینی بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت به عنوان یکی از کتابخانه های تابعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اقدام به ارائه خدمات می نماید. این کتابخانه نیازهای اطلاعاتی و خواسته های جامعه استفاده کننده خود را متناسب با سطوح آموزشی و نیاز های پژوهشی آن ها برآورده ساخته و تلاش می کند تا به نحوی شایسته زمینه لازم را برای رشد علمی و بهبود مهارت های تخصصی کاربران فرآهم آورد. جامعه استفاده کننده این کتابخانه  پزشکان، دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، دانشجویان کارورزی سایر رشته ها، دستیاران، اعضای هیات علمی و کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشند.

الف) کادر آموزشی بیمارستان

منظور از کادرآموزشی بیمارستان  کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس می باشد .

ب) دانشجویان مقطع بالین

منظور از دانشجوی مقطع بالین، دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از رشته های  علوم پزشکی می باشد که در مقطع کارورزی یا اینتر و استیجر باشد.

ج) کارکنان

منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت می باشد

 

نکته:  در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد . لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد . در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد .

اهداف کتابخانه:

 1. سهولت در دستیابی به منابع اطلاعاتی روزآمد و معتبر و همچنین منابع چاپی مورد نیاز کاربران در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه.
 2. معرفی پایگاه های اطلاعاتی و آموزش جستجوی منابع در جهت تسهیل فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد  و بستر سازی تحقیقات بالینی
 3. جستجوی پایگاه های اطلاعاتی و بازیابی به روزترین اطلاعات و مستندات بالینی جهت پاسخ گویی به نیاز های تیم درمان در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد.
 4. حضور فعال کتابدار بالینی مرکز در راندها و ژرنال کلاب های گروه های آموزش بالینی در جهت تسهیل در دستیابی به شواهد معتبر مورد نیاز
 5. همکاری در تهیه گایدلاین ها یا راهکارهای طبابت بالینی
 6. بهره گیری از فناوری ها و شیوه های کارآمد در ارائه خدمات
 7. صرفه جویی در وقت پزشکان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دستیابی به منابع اطلاعاتی
 8. تهیه و بروز رسانی منابع اطلاعاتی آموزش به بیمار برای واحد های مربوطه
 9. تهیه گزارشات و آمارهای مورد نیاز فعالیت های کتابدار بالینی
 10. تسریع دسترسی پزشکان به شواهد مربوط به بیماران
 11. گردآوری، نگهداری، سازماندهی و در دسترس قرار دادن کلیه منابع اطلاعاتی اعم از منابع چاپی و الکترونیکی برای استفاده در امور آموزشی و پژوهشی
 12. دسترسی به کتابخانه دیجیتالی و منابع اطلاعاتی پزشکی در قالب نرم افزار
 13. ایجاد شبکه اینترنت پرسرعت به صورت وایرلس در کتابخانه
 14. ارائه خدمات تحویل مدرک از طریق پست الکترونیک، پرینت و ارائه فایل الکترونیکی روی محمل های اطلاعاتی

 

آیین نامه استفاده از خدمات کتابخانه:

  شرایط استفاده از منابع کتابخانه:

 • دانشجویان پزشکی (اینترن و اسیجر) و دانشجویان کارورز سایر رشته ها می توانند چهارجلد کتاب به مدت 15 روز با یکبار تمدید امانت بگیرند.
 • اعضائ هیئت علمی می توانند 5 جلد کتاب به مدت یک ماه به امانت بگیرند.
 • پرسنل بیمارستان می توانند 3 جلد کتاب را به مدت 15 روز با یکبار تمدید آمانت بگیرند.

  شرایط استفاده مراجعین غیرعضو ازکتابخانه :

 •   کلیه پزشکان آزاد با ارائه کارت نظام پزشکی می توانند دو جلد کتاب به مدت 15 روز به امانت بگیرند
 •   دانشجویان غیر عضو در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  می توانند با ارائه کارت دانشجویی در محیط کتابخانه ازمنابع استفاده نمایند.

   نکات قابل توجه :

 1. امانت کتاب برای اعضا درقبال ارائه کارت عضویت انجام می گردد
 2. امانت کتاب با کارت عضویت سایر اعضا امکان پذیر نمی باشد
 3. کتابهای مرجع ، اطلس ها و کتابهای کمیاب امانت داده نمی شود
 4.   امانت گیرنده باید از عهده خساراتی که بر کتاب وارد می شود بر آید
 5.   در صورت مفقود شدن باید مانند آن کتاب تهیه و به  کتابخانه بر گردانده شود
 6.   از آوردن وسایل غیر ضروری به داخل کتابخانه خودداری شود
 7.   رعایت نظم، نظافت، حفظ سکوت و آرامش در کتابخانه ضروری است

 

خط و مشی مجموعه سازی:

 • کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت با توجه به نوع کاربران خود، موضوعات زیر را به عنوان معیار انتخاب منابع و مجموعه سازی خود تحت پوشش قرار می دهد:
 • کتابهای علوم پایه- کتابهای حوزه گروه داخلی- کتابهای حوزه گروه اطفال-کتابهای حوزه زنان و زایمان- پرستاری
 • مسولیت اصلی انتخاب و تهیه منابع، نظارت بر فرایند مجموعه سازی و ارزیابی سفارشات کتابخانه برعهده مسئول کتابخانه می باشد. مسئول کتابخانه در روند سفارض و گردآوری منابع می بایست میان تعداد منابع و موضوعات کتابخانه تعادل برقرار نماید، که در این راستا پیشنهادات و سفارشات اساتید، دانشجویان و کارکنان واحد مربوطه جمع آوری می گردد و در روند تهیه و انتخاب منابع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

خط و مشی امانت:

برای امانت کتاب، عضویت در کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) الزامی است. گروه های زیر می توانند منابع مورد نیاز خود را از کتابخانه درخواست کنند:

اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

پزشکان و متخصصان بیمارستان

دانشجویان پزشکی و دانشجویان سال آخر سایر رشته ها که در حال گذراندن دوره کارآموزی و کارورزی خود در بیمارستان می باشند.

کارمندان و پرسنل شاغل در بیمارستان

دانشجویان میهمان و سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه می توانند با ارائه کارت دانشجویی از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

تعداد کتاب های امانت برای دانشجویان و کارمندان بیمارستان 4 عدد به مدت دو هفته و اعضای هیئت علمی و پزشکان بیمارستان 5 عدد به مدت 2 هفته می باشد.

کتابهای رفرنس تک نسخه ای امانت داده نمی شود.

هزینه دیرکرد تحویل کتاب به کتابخانه برای هر کتاب در هر روز 5000 ریال می باشد، در صورتی که امانت گیرنده در حفظ و نگهداری کتاب سهل انگاری یا آن را مفقود کند باید نسخه جدید کتاب را خریداری کرده و جایگزین نماید.

خط و مشی وجین:

با توجه به اهمیت کنترل رشد مجموعه کتابخانه و حفظ روز آمدی و پویایی آن و کمبود فضا، وجین یکی از ضروری ترین اقدامات دوره ای در هر کتابخانه می باشد. موثر ترین نتیجه ای که از فرایند وجین حاصل می گردد، حفظ موجودی کتابخانه در سطحی قابل قبول و راهی برای کاهش نارضایتی مراجعه کننده ای است که در جستجوی اثری خاص می باشد. وجین یک اقدام موثر و حساس می باشد که در کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت، با دقت نظر، دانش و شناخت دقیق نسبت به مجموعه  و مخاطبان آن صورت می پذیرد تا از وجین اقلام مفید و با ارزش جلوگیری شود. بنابراین فرایند وجین در این کتابخانه مطابق با خط و مش و برنامه ریزی مدون و مشخص توسط کارشناسان کتابخانه و با نظر و مشورت متخصصان موضوعی و جامعه استفاده کننده صورت می پذیرد.

 

خط و مشی کتابهای اهدایی:

در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانه ها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در اینگونه موارد کتابداران  قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع مورد نیاز کتابخانه را جدا سازی و در چرخه امور فنی قرار می دهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانه هایی که آن موضوعات را پوشش می دهند فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت می دهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه  خود ببرند

 

 

 

 
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

 • google
 • نقشه سایت
 • کانال تلگرام