۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر

آیین نامه کتابهای اهدایی کتابخانه بالینی بیمارستان امام خیمینی (ره) جیرفت


 

در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانه ها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در اینگونه موارد کتابداران  قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع مورد نیاز کتابخانه را جدا سازی و در چرخه امور فنی قرار می دهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانه هایی که آن موضوعات را پوشش می دهند فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت می دهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه  خود ببرند

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام