۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر

آیین نامه وجین کتابخانه بالینی بیمارستان امام خیمینی (ره) جیرفت


 

با توجه به اهمیت کنترل رشد مجموعه کتابخانه و حفظ روز آمدی و پویایی آن و کمبود فضا، وجین یکی از ضروری ترین اقدامات دوره ای در هر کتابخانه می باشد. موثر ترین نتیجه ای که از فرایند وجین حاصل می گردد، حفظ موجودی کتابخانه در سطحی قابل قبول و راهی برای کاهش نارضایتی مراجعه کننده ای است که در جستجوی اثری خاص می باشد. وجین یک اقدام موثر و حساس می باشد که در کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت، با دقت نظر، دانش و شناخت دقیق نسبت به مجموعه  و مخاطبان آن صورت می پذیرد تا از وجین اقلام مفید و با ارزش جلوگیری شود. بنابراین فرایند وجین در این کتابخانه مطابق با خط و مش و برنامه ریزی مدون و مشخص توسط کارشناسان کتابخانه و با نظر و مشورت متخصصان موضوعی و جامعه استفاده کننده صورت می پذیرد.


 

لینک دانلود آیین نامه وجین

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام