کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)
کد : 46423      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ جمعه ۱۱ مرداد تعداد بازدید : 1514

پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 مقطع تحصیلی

سمت شغلی

اطلاعات تماس 

 

 آقای داریوش شریفی

برق

دیپلم

کتابدار

  emamhos.lib@jmu.ac.ir

 

 

   034-43312812  

 

آقای یحیی حجتی زاده

علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناس ارشد

 کتابدار بالینی

Hojati.yahya@gmail.com

 034-43312812